Behandeling | Praktijk Hengeveld


Behandeling


Vergoeding

De psychiatrische diagnostiek wordt geheel vergoed door alle basiszorgverzekeringen (na aftrek van uw eigen risico).

Verwijsbrief

Een verwijsbericht van uw huisarts, psychiater of psycholoog is noodzakelijk. Hierop dienen te staan:
- verwijzing naar specialistische GGz
- datum
- (vermoede) psychische stoornis
- naam, adres, AGB-code en handtekening van de verwijzend arts 
- uw volledige naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van uw zorgverzekering

Waarneming bij spoedgevallen

Transparant GGz, tel. 071-5125068.

Wachttijden

De wachttijd bedraagt 1 tot 3 maanden. Vervolgafspraken kunnen meestal na 1 tot 3 weken plaats vinden. Er is altijd tussentijds contact mogelijk per e-mail, sms of telefoon.

Afmelding

Wanneer u zich niet tenminste 24 uur van tevoren met een geldige reden voor een afspraak afmeldt kan u een rekening worden gestuurd voor de besproken tijd (140 euro per uur); deze wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

Berichtgeving

Zonder tegenbericht van u meldt em. prof. Hengeveld zijn bevindingen beknopt aan de huisarts en uitgebreid aan de verwijzer(s) en, indien van toepassing, aan degene(n) naar wie hij u eventueel doorverwijst. Hij doet dit volgens de regels van de wet.